Để giúp đỡ các cán bộ trong Khoa Sư phạm Ngoại ngữ xây dựng bài giảng trực tuyến trên hệ thống Learning Management System của Khoa, TS. Nguyễn Duy Bình sẽ có buổi tập huấn lần thứ 2 tại Văn phòng Khoa. 

Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tài khoản,

- Hướng dẫn sinh viên chọn khóa học, chọn nhóm,

- Hướng dẫn upload bài giảng và các dạng bài tập lên khóa học,

- Hướng dẫn report.

Thời gian: từ 14h đến 16h ngày 19/1/2018

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Xin mời các thầy cô đến dự. Khi đi nhớ mang theo laptop cá nhân.