1. Công tác giảng dạy và đào tạo

  Chính quy:

  • Hoàn thành việc giảng dạy học kỳ hè cho sinh viên; tiến hành công tác thi kết thúc học phần vào ngày 09.9.2017 và 10.9.2017
  • Cơ bản hoàn thành việc đăng ký học cho sinh viên các khóa K55, 56, 57
  • Tiến hành mời giảng viên thỉnh giảng
  • Tập huấn sử dụng tài liệu LIFE Cho giáo viên (sáng 9.9.2017 tại Thư viện)

   Sau đại học:

  • Hoàn thành bảo vệ luận văn và đề xuất xét công nhận tốt nghiệp cho học viên Cao học 23 Anh

   Đào tạo cấp chứng chỉ

  • Tiếp tục hoàn chỉnh quy trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ
  • Báo cáo hoat động cấp chứng chỉ cho Ban đề án NNQG và Bộ GD và Đào tạo
 2. Công tác học sinh sinh viên
  • Hoàn thành việc nhập học cho sinh viên K58 (357 sinh viên: 125 sư phạm, 232 cử nhân)
  • Sinh viên K57 tham gia học quốc phòng an ninh
  • Đón tiếp sinh viên Thái lan sang nhập học (13 sinh viên)
  • Hoàn thành công tác xếp loại học sinh sinh viên
 3. Công tác NCKH, xuất bản giáo trình
  • Khoa có đăng ký 07 giáo trình xuất bản, tuy nhiên, theo báo cáo của NXB mới chỉ có 01 giáo trình được xuất bản, 01 được tái bản
  • Hoàn thành nghiệm thu 09 đề tài NCKH cấp trường CDIO
  • Tiến hành được 01 Hội thảo Extensive reading vào ngày 07.9.2017 tại Hội trường A
 4. Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ
 • Tổ chức khảo sát 04 ứng viên cho vị trí giảng viên Khoa SPNN
 • Cử các cán bộ tham gia các lớp Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

  + Tập huấn Curriculum Design (Nguyễn Vân Anh)

  + Tập huấn giám khảo Nói và Viết tiếng Anh (15 cán bộ)

 • Cử cán bộ đi thi IELTS để lấy chứng chỉ quốc tế (Nguyễn Thị Bích Hiền)