THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (27.08.2018)

7.30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 3 (Cả ngày)

Văn phòng khoa

BCN, Trợ lý HSSV, LCĐ, LCH

7.30

Casting Ban cán sự các lớp sinh viên K59

Văn phòng khoa

Trợ lý HSSV, LCĐ, LCH

16.30

Giao ban công tác tuần 42 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

17.00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

BCH Đảng bộ

THỨ 3 (28.08.2018)

7.30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 3 (Cả ngày)

Văn phòng khoa

BCN, Trợ lý HSSV, LCĐ, LCH

7.30

Casting Ban cán sự các lớp sinh viên K59

Văn phòng khoa

Trợ lý HSSV, LCĐ, LCH

14.30

Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế 2018

Tầng 2 Thư viện

BTC, Các tiểu ban

16.00

Họp Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Văn phòng khoa

BCN, BM NNCN

THỨ 4 (29.08.2018)

 

 

 

 

16.30

Họp bàn về công tác của Liên chi đoàn, Liên chi hội

Văn phòng khoa

BCN, Bí thư LCĐ, Trợ lý HSSV, LCH, BCH LCĐ, LCH

THỨ 5 (30.08.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 6 (31.08.2018)

19.30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2- NĐH

Tổ Công tác của Nhà trường; Cấp ủy, PTKPT, PTK, Trưởng, phó bộ môn, Chủ tịch CĐBP, Bí thư Liên chi đoàn Khoa SPNN

19.30

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2- NĐH

Tổ Công tác của Nhà trường; Cán bộ, viên chức Khoa SPNN

THỨ 7 (01.09.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (02.9.2018)