THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (28.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

Giáo viên giảng dạy lớp CB 2

Chuyên viên phụ trách

8.00

Giao ban công tác tuần 39 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

9.00

Họp Ban tổ chức Buổi nói chuyện của GS.TS. Nguyễn Lộc về CTGD Phổ thông tổng thể môn tiếng Anh

Văn phòng Khoa

BCN, Ban tổ chức

14.00

Họp Giao ban công tác tuần 39 (mở rộng)

Văn phòng khoa

BCN, Trưởng phó bộ môn

Chủ tịch công đoàn

THỨ 3 (29.05.2018)

8.00

Họp Nhóm biên soạn bài giảng elearning Chuyên đề tiếng Anh

Văn phòng khoa

BCN, Các trưởng nhóm

15.00

Họp tổng kết thực tập

Phòng họp tầng 2-NĐH

BCN, Trợ lý đào tạo

THỨ 4 (30.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

8.00

Họp công tác chuẩn bị Buổi làm việc với GS.TS. Nguyễn Lộc

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

Các thành viên theo quyết định

THỨ 5 (31.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

THỨ 6 (01.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

9.00

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạokiểm tra công tác KĐCLGD tại trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 2

Nhà điều hành

Trưởng nhóm tự đánh giá

14.00

Họp giáo viên giảng dạy các lớp THPT chất lượng cao

Phòng họp tầng 2- NĐH

Nhóm giáo viên giảng dạy CLC

THỨ 7 (02.06.2018)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (03.6.2018)

 

 

8.00

GS.TS Nguyễn Lộc -Chủ biên chương trình môn Tiếng Anh về nói chuyện với giảng viên, sinh viên, học viên ngành SP Ngoại ngữ và giáo viên môn Tiếng Anh chủ chốt của các trường phổ thông trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh

Hội trường A

BCN, giảngviên Khoa SP Ngoại ngữ; giáo viên Tiếng Anh trường THPT Chuyên, trường TH sư phạm; học viên, SV Khoa SP NN; giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

14.00

Lễ tổng kết Khóa đào tạo K55 Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh

Hội trường A

Toàn thể CBVC Khoa SPNN

Toàn thể sinh viên K55 ngành SPTA và NN Anh