THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (22.01.2018)

8.00

Họp giao ban công tác tuần

Phòng BCN

BCN

14.00

Giao ban công tác HSSV

Phòng BCN

BCN, Trợ lý HSSV, Bí thư Đoàn

19.00

Đại hội chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tầng 2-

Nhà điều hành

BCH Đảng bộ bộ phận

CB Đảng viên Khoa SPNN

THỨ 3 (23.01.2018)

7.00-17.00

Chấm thi học phần

TTĐBCL

CBGD

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 4 (24.01.2018)

 

 

 

 

7.00-17.00

Chấm thi học phần

TTĐBCL

CBGD

THỨ 5 (25.01.2018)

7.00-17.00

Chấm thi học phần

TTĐBCL

CBGD

19.00

Đại hội chi bộ HV SV Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

 

BCH Đảng bộ bộ phận

Đảng viên HV, SV Khoa SPNN

THỨ 6 (26.01.2018)

7.00-17.00

Chấm thi học phần

TTĐBCL

CBGD