THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (07.01.2019)

8.00

Giao ban công tác tuần

Văn phòng BCN

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (08.01. 2019)

 

8.00

Hội thảo tập huấn về công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (Cả ngày)

Hội trường A

Theo quyết định

8.00

Họp triển khai tiếng Anh cộng đồng

Văn phòng khoa

BCN (Đ/c Quyết), thành viên nhóm tiếng Anh cộng đồng

THỨ 4 (09.01.2019)

8.00

Họp triển khai xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng viên chức năm 2019 - 2020

Phòng họp tầng 2

Nhà điều hành

Ban quản lý đề án Ngoại ngữ

THỨ 5 (10.01. 2019)

8.00

Họp Giao ban cơ quan tháng 01/2019

Hội trường tầng 8

Nhà điều hành

Ban chủ nhiệm, Bí thư chi bộ

THỨ 6 (11.01.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 (12.01. 2019)

13.30

Tập trung thí sinh thi Đánh giá NLNN theo đề án Ngoại ngữ

Trường ĐH VInh

Theo quyết định

CHỦ NHẬT (13.01.2019)

Cả ngày

Đánh giá Năng lực ngoại ngữ cho học viên được bồi dưỡng theo Nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ năm 2018 (Thanh Hóa, Nghệ An)

Trường ĐH VInh

Theo quyết định