THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (31.12.2018)

 

 

 

 

THỨ 3 (01.01. 2019)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

 

 

 

THỨ 4 (02.01.2019)

 

 

 

 

THỨ 5 (03.01. 2019)

9.00

Họp Giao ban Ban chủ nhiệm

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

10.00

Họp Chi bộ Học viên – Sinh viên

Văn phòng khoa

Bí thư chi bộ HV-SV

và đảng viên sinh viên

THỨ 6 (04.01.2019)

8.00

Họp Ban tư vấn tuyển sinh, Ban truyền thông Khoa SPNN

Tầng 2 Thư viện

Ban chủ nhiệm

Thành phần theo QĐ

13.30

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

Hội trường A

BCN, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Nhà giáo ưu tú. PGS, TS, Trưởng phó bộ môn, Cán bộ nghỉ lãnh đạo, công tác năm 2018

THỨ 7 (05.01. 2019)

8.00

TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó HT trường ĐH FPT chia sẻ các tiêu chuẩn của IBSTPI về giảng dạy đào tạo (Cả ngày)

Hội trường A

Giảng viên toàn trường

CHỦ NHẬT (06.01.2019)

8.00

“Ngày hội tiếng Anh”- Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

Sân vận động trường

Theo thông tri triệu tập