THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (03.12.2018)

7.30

Giao ban công tác tuần 14.2018

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

8.00

(Rà soát Thuyết minh, Dự trù kinh phí và đốc thúc tiến độ cácNhiệm vụ ETEP 2018

Phòng họp tầng 6- NĐH

BCN Khoa (Đ/c Kim Anh)

9.00

Hoàn thiện Hồ sơ, minh chứng báo cáo Tự đánh giá CTĐT

Trung tâm ĐBCL

BCN Khoa (Đ/c Quyết), Nhóm TK

THỨ 3 (04.12.2018)

09.45

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

Hội trường tầng 8

Nhà điều hành

Các nhóm Thư ký Tự đánh giá CTĐT

THỨ 4 (05.12.2018)

07.50

(Tiết 2) Hội thi NVSP nội dung thi giảng của sinh viên khoa SP Ngoại ngữ tại lớp 10A13 Chất lượng cao

Tầng 2 Nhà đa năng

BCN (đ/c V.Hương);

Bộ môn PPGD

9.30

Kiểm tra công tác bồi dưỡng nâng cao NLNN cho CB trường ĐH Vinh

 

BCN (Đ/c Kim ANh)

Chuyên viên Đề án (Trang)

17.30

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Chi bộ HSSV, Chi bộ Cán bộ Khoa SPNN

 

BCH Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ (Đ/c Quyết, Đ/c Bình)

THỨ 5 (06.12.2018)

8.00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12/2018

Hội trường tầng 8- NĐH

Ban chủ nhiệm, Bí thư Chi bộ

THỨ 6 (07.12.2018)

8.00

Hội thi NVSP năm 2018: Phần thi Thiết kế đồ dùng dạy học phục vụ các bài học của chương trình phổ thông

A4-102

BCN (đ/c V.Hương);

Bộ môn PPGD

14.00

Hội thi NVSP năm 2018:Phần thi Thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông

Hội trường tầng 8- NĐH

BCN (đ/c V.Hương);

Bộ môn PPGD

THỨ 7 (08.12. 2018)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (09.12.2018)