THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (26.11.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 13.2018

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

09.45

(Tiết 4) Thao giảng cấp Trường

Học phần: Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 2 Bài dạy:Teaching writing skills, Lesson 4: Analysing writing activities

Phòng Lab 202 Tầng 2, Thư viện

BCN Khoa SP Ngoại ngữ và các giảng viên trong BM

15.00

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Hội đồng phản biện ngành Ngôn ngữ Anh

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thành viên theo Quyết định

THỨ 3 (27.11.2018)

09.00

Làm việc với Đoàn Giám sát và hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng thế giới

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Lãnh đạo Khoa SP Ngoại ngữ.

16.00

Họp hội đồng kỷ luật HSSV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Trợ lý QLHSSV

THỨ 4 (28.11.2018)

13.00

Kiểm tra Công tác Đề án tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

 

BCN, Chuyên viên Đề án

THỨ 5 (29.11.2018)

19.00

Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm Khoa SPNN Năm học 2018-2019

Hội trường A

Toàn thể CBVC Khoa SPNN

THỨ 6 (30.11.2018)

 

 

 

 

THỨ 7 (01.12. 2018)

8.00

Duyệt Đề cương luận văn Cao học K25 Ngành LL &PPDH Bộ môn tiếng Anh

 

Chuyên ngành LL &PPDH Bộ môn tiếng Anh

19.00

“Startup Festival and Experience Exchange” dành cho Sinh viên K56 Khoa SPNN Năm học 2018-2019

Hội trường Tầng 8- Nhà điều hành

Cán bộ giảng dạy

Sinh viên K56 NN Anh

CHỦ NHẬT (02.12.2018)