THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (05.11.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 10.2018

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

 

 

 

 

THỨ 3 (06.11.2018)

19.30

Ngày hội HSSV khởi nghiệp năm 2018 Trường Đại học Vinh

Hội trường A

Ban chủ nhiệm, Đội thi

THỨ 4 (07.11.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 (08.11.2018)

19.30

Diễn đàn định hướng nghề nghiệp và kinh nghiệm phỏng vấn tuyển dụng cho sinh viên khoa SP Ngoại ngữ

A4-201

BCN, GV, Sinh viên K56 ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa SP Ngoại ngữ

THỨ 6 (09.11.2018)

17.30

Họp giao ban tháng 11.2018 Khoa SPNN

Văn phòng khoa

BCN, Trưởng phó bộ môn

Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập,

Trợ lý QLHSSV, Bí thư LCĐ, Chủ tịch công đoàn, Chuyên viên văn phòng

THỨ 7 (10.11. 2018)

8.00

Hội nghị Học tốt dành cho sinh viên K59

Hội trường A

CBGD, LCĐ

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (11.11.2018)