THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (08.10.2018)

8.00

Họp rà soát công việc thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Phòng họp tầng 2 thư viện

BCN, Chuyên viên phụ trách ĐA

 

 

 

 

THỨ 3 (09.10.2018)

8.00

Giao ban công tác Khoa tuần 06

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

11.00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận

Văn phòng khoa

Ban chấp hành ĐBBP

14.00

Họp bàn về Kế hoạch rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm 2018

Phòng họp tầng 2 NĐH

BCN, TBM PPGD tiếng Anh

 

THỨ 4 (10.10.2018)

19.30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2 NĐH

Tổ Công tác của Nhà trường; ĐUBP, BCN, Trưởng, phó BM, CT CĐBP, Bí thư LCĐ Khoa

20.00

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2 NĐH

Tổ Công tác của Nhà trường; Cán bộ, viên chức Khoa SPNN

 

THỨ 5 (11.10.2018)

18.00

Họp tổng kết Hội thảo Quốc tế PPGD tiếng Anh

Tầng 2 Thư viện

BCN, Ban tổ chức hội thảo

 

THỨ 6 (12.10.2018)

 

THỨ 7 (13.10.2018)

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (14.10.2018)