THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (10.09.2018)

7.30

Họp giao ban Công tác tuần 02

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

8.00

Rà soát công tác HSSV tuần 02

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm, QLHSSV

8.30

Tọa đàm Khoa học “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường Sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035”

Phòng họp tầng 2-NĐH

Ban chủ nhiệm, TBM

THỨ 3 (11.09.2018)

 

 

 

 

8.00

Họp thống nhất công tác quản lý và triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Phòng họp tầng 2-NĐH

Ban chủ nhiệm

19.30

Chào đón Tân sinh viên K59 và Lưu học sinh thái lan K57 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Hội trường A

Cán bộ, viên chức toàn khoa

Sinh viên K59 và đại diện SV

THỨ 4 (12.09.2018)

11

Họp Chi bộ Học viên – Sinh viên

 

Bí thư Chi bộ HV-SV

19.30

Họp nhóm tự đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (online)

 

Thành viên theo QĐ

 

 

 

 

THỨ 5 (13.09.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 6 (14.09.2018)

 

 

 

 

8.00

Họp cán bộ coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Phòng họp nhà A

Thành viên theo QĐ

 

 

 

 

THỨ 7 (15.09.2018)

6.30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Phòng họp nhà A

Thành viên theo QĐ

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (16.9.2018)

6.30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Phòng họp nhà A

Thành viên theo QĐ