THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (03.09.2018)

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH (Nghỉ bù)

THỨ 3 (04.09.2018)

7.30-8.30

Giao ban công tác Khoa tuần 1 năm học 2018-2019

Văn phòng khoa

BCN, Trưởng phó bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vân học tập, CTCĐ, Bí thư LCĐ, QLHSSV, VPK

8.30- 11.00

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế

Tầng 2 thư viện

BCN, BTC và các tiểu ban

14.00

Họp nhóm Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Văn phòng khoa

BCN, các nhóm tự đánh giá

 

 

 

 

THỨ 4 (05.09.2018)

8.00

Đón tiếp Lưu học sinh Thái lan RMU

Phòng họp tầng 2

Nhà điều hành

BCN, Chủ nhiệm lớp, GV giảng dạy, Trợ lý QLHSSV

 

 

 

 

THỨ 5 (06.09.2018)

8.00

Giao ban cơ quan phiên tháng 9.2018

Phòng họp tầng 8

Nhà điều hành

BCN, Bí thư chi bộ

14.00

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Hội đồng phản biện ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

Phòng họp tầng 2

Nhà điều hành

BCN, Các thành viên theo QĐ

8.30-16.45

TẬP HUẤN TIỀN HỘI THẢO (PRE-TRAINING WORKSHOP) VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phòng họp Tầng 8

Nhà điều hành

BTC, thành viên tham dự

THỨ 6 (07.09.2018)

 

 

 

 

8.30-16.45

TẬP HUẤN TIỀN HỘI THẢO (PRE-TRAINING WORKSHOP) VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phòng họp Tầng 8

Nhà điều hành

BTC, thành viên tham dự

THỨ 7 (08.09.2018)

 

 

 

 

8.30-16.45

TẬP HUẤN TIỀN HỘI THẢO (PRE-TRAINING WORKSHOP) VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phòng họp Tầng 8

Nhà điều hành

BTC, thành viên tham dự

CHỦ NHẬT (09.9.2018) P

7.00-17.00

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phòng họp tầng 2, 6,7,8

Nhà điều hành

BTC, thành viên tham dự