TT

THỨ/NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1

Thứ 2

20/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thứ 3

21/3/2017

Họp kiểm điểm NQ TW 4 Chi bộ Khoa SPNN

19h00

- Tầng 2 Nhà điều hành

- Toàn thể đảng viên cán bộ

 

 

 

3

Thứ 4

22/3/2017

Hội thi Rèn nghề cấp Trường Khoa SPNN

19:00

Hội trường A

BCN, Trưởng BM, TLĐT, QLSV, bí thư LCĐ

4

Thứ 5

23/3/2017

Thứ 5

09/3/2017

Kiểm tra chương trình đào tạo VLVH Khoa SPNN

8:00

- Văn phòng khoa

- BCN, tất cả GV dạy VLVH, TLĐT VLVH

 

 

 

 

 

 

5

Thứ 6

24/3/2017

Tổng kết Nhiệm kỳ 2012-2017 Khoa SPNN

19h00

- Phòng họp Tầng 2 Nhà điều hành

- Toàn thể CB khoa SPNN

6

Thứ 7

25/3/2017

 

 

 

7

CN

26/3/2017