Dưới bóng bạch dương đường dài ta tiến bước

Qua sông Thames rồi đến sông Seine

Cánh đại bàng năm châu vỗ cánh

Bay muôn phương rạng rỡ tương lai.

 

Bao nhiêu năm đường lắm chông gai

Những kỹ sư tâm hồn vẫn miệt mài ngoại ngữ

Những mảnh đất phì nhiêu ta gieo từng con chữ

Mong ngày mai xanh thắm cả rừng cây

 

Năng động, trẻ trung, thoáng đạt, mê say

Ngọn lửa yêu nghề mãi luôn rực cháy

Anh, Pháp, Nga, Trung bốn phương tung cánh

Vượt chông gai, tô thắm ngày mai.

 

NGUYỄN DUY BÌNH