KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

I. Mục đích và yêu cầu

 1.1. Mục đích

Thực tập là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Quá trình thực tập tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lao động nghề nghiệp; củng cố, nâng cao kiến thức đã học tại trường, vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại cơ sở thực tập; tăng cường khả năng tiếp cận thực tế cho sinh viên..Thực tập là Quá trình học tập tại trường sinh viên chỉ mới nắm được phần lý luận, lý thuyết chưa có kinh nghiệm thực tế, vì vậy mà khi tiếp cận với thực tiễn sinh viên cần phải chủ động tư duy giữa lý thuyết và thực tế. Trên cơ sở đó nâng cao kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình học tập tại trường của mình, sau đợt thực tập này sinh viên phải làm luận văn tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa để hoàn thành chương trình học tập. Thực tập giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường, giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng trí tuệ của mình, sự vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn để có được một cái nhìn mới hơn về nghề nghiệp của mình.

1.2. Yêu cầu

Đợt thực tập phải đem lại hiệu quả thiết thực cho sinh viên và được tiến hành nghiêm túc theo đúng trình tự, quy định và kế hoạch. Để hoàn thành đợt thực tập cuối khóa yêu cầu sinh viên phải có ý thức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thực tập, phải tuân thủ sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách, thực hiện tốt quy định của cơ sở thực tập, quan hệ tốt với cộng sự của mình.

II. Tổ chức thực hiện

2.1. Đối với Nhà trường

- Thiết lập thời gian đăng ký học phần thực tập cuối khóa và thông báo cho sinh viên đăng ký học.

- Thiết lập thời gian hủy đăng ký học phần thực tập cuối khóa và thông báo cho sinh viên trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy chế đào tạo của Nhà trường.

2.2. Đối với Khoa

- Kiểm tra rà soát điều kiện thực tập tốt nghiệp và thông báo cho sinh viên.

- Phân công trách nhiệm cho Bộ môn, cán bộ hướng dẫn trong quá trình thực tập của sinh viên.

- Bố trí cán bộ hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực tập và viết báo cáo.

- Thành lập ban thanh tra, kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên.

- Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định.

III. Kế hoạch và nội dung công việc

3.1. Kế hoạch

- Thực tập cuối khóa của sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh được diễn ra vào học kỳ 8 của khóa học. Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập trên cơ sở yêu cầu của nhà Trường và Khoa, thời gian cho toàn bộ quá trình thực tập là 8 tuần.

- Dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách, sinh viên cần trao đổi với lãnh đạo đơn vị nơi thực tập để định ra một chương trình làm việc, tham gia cùng cán bộ nhân viên trong đơn vị thực tập để được sự hướng dẫn từng khâu, từng công việc cụ thể.

3. 2. Nội dung công việc

- Trước 5 tuần kể từ thời gian thực tập cuối khóa, Khoa rà soát lại toàn bộ sinh viên hoàn thành học kỳ 7 và kiểm tra điều kiện được thực tập tốt nghiệp của sinh viên và thông báo cho sinh viên về điều kiện được thực tập tốt nghiệp để sinh viên đăng ký học hoặc đăng ký hủy học phần thực tập.

- Trước 2 tuần kể từ thời gian thực tập cuối khóa, Khoa phân công cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho từng sinh viên.

- Trước 1 tuần kể từ thời gian thực tập tốt nghiệp:

+ Sinh viên đăng ký đơn vị thực tập với khoa

+ Sinh viên nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp tại Văn phòng khoa

- Từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 7 của quá trình thực tập sinh viên thực tập thực tế tại đơn vị, viết và hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của Giáo viên hướng dẫn và Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị.

- Tuần thứ 5 của quá trình thực tập, khoa thành lập đoàn kiểm tra thực tập đến đơn vị thực tập kiểm tra, kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, tiếp nhận các ý kiến từ đơn vị thực tập, sinh viên.

- Ngày thứ 2 của tuần thứ 8 của quá trình thực tập, sinh viên nộp Báo cáo thực tập cho Khoa.

- Tuần thứ 9 của quá trình thực tập trở đi, Khoa phân công giảng viên đánh giá kết quả báo cáo thực tập và công bố cho sinh viên.

 


 

 

QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH THỰC TẬP

A. QUY ĐỊNH

I. Phạm vi và thời gian

1.1. Phạm vi

- Áp dụng cho sinh viên năm cuối của khóa học.

- Sinh viên đã hoàn thành đạt kết quả các học phần tiên quyết của ngành.

- Các đơn vị thực tập gồm các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội có sử dụng tiếng Anh trên địa bàn như: Sở nội vụ, các văn phòng dự án các ban ngành, công ty nước ngoài hoặc liên doanh, công ty xuất nhập khẩu, tòa soạn, đài truyền hình, cơ quan đối ngoại, các công ty du lịch, các khách sạn… 

1.2. Thời gian: Quy định trong chương trình đào tạo và kế hoạch năm học của Nhà trường.

- Diễn ra vào học kỳ 8 của khóa học.

- Thời gian sinh viên trực tiếp thực tập tại đơn vị thực tập là 8 tuần.

II. Mục đích và yêu cầu

2.1. Nội dung

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu tình hình thực tế sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc thực tiễn, có thể góp phần giải quyết các vấn đề cụ thể tại cơ sở thực tập. Trong quá trình thực tập, sinh viên cần vận dụng được kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Anh, các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để giao tiếp, kỹ năng biên dịch, phiên dịch trong các tình huống và môi trường đòi hỏi sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên cần học hỏi và trao dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai, có cơ hội làm quen với thị trường việc làm và xã hội, trở nên tự tin hơn với nghề nghiệp sau khi ra trường.

                   Các công việc thực tập bao gồm:

-    Thông dịch viên, biên dịch viên

-    Biên tập viên tin tức tiếng nước ngoài

-             Nhân viên lễ tân tại các khách sạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc thực tập

-             Hướng dẫn viên du lịch có sử dụng tiếng Anh công việc thực tập

-             Nhân viên văn phòng, kinh doanh, marketing, giao dịch, thanh toán, ngoại thương, xuất nhập khẩu có sử dụng tiếng Anh trong công việc.

-             Trợ lý hoặc thư ký của lãnh đạo các phòng, bộ phận: kinh doanh, marketing, giao dịch, thanh tóan, ngoại thương, xuất nhập khẩu có sử dụng tiếng Anh trong công việc.

 

2.2. Kỹ năng

Rèn luyện kỹ năng lao động nghề nghiệp cũng như học hỏi trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai cho sinh viên.

Các kỹ năng nghề nghiệp chính bao gồm:

- Biên dịch

- Phiên dịch

- Các kỹ năng thực hành tiếng như: nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng quản lý (thời gian, tài chính, con người, trang thiết bị…)

- Kỹ năng hợp tác và làm việc tập thể

 

2.3. Giáo dục

Thông qua đợt thực tập sinh viên có điều kiện tiếp xúc với cán bộ, nhân viên, với sự lãnh đạo của đơn vị thực tập để học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt. Trên cơ sở đó, xác định cho mình một quan điểm về nghề nghiệp, xây dựng, bổ sung vun đắp cho mình lòng yêu nghề gắn với ý tưởng khoa học và tinh thần tận tuỵ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

III. Đối với sinh viên

- Để hoàn thành đợt thực tập cuối khóa yêu cầu sinh viên phải có ý thức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thực tập, phải tuân thủ sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách, thực hiện tốt quy định của cơ sở thực tập, quan hệ tốt với cộng sự của mình.

- Trên cơ sở kiến thức được học tại trường, vận dụng vào thực tế đơn vị thực tập từ đó rút ra được ưu khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị các biện pháp cho đơn vị thực tập.

- Sinh viên phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn trao đổi về những vấn đề mình chưa hiểu, những trăn trở của mình nhằm đề xuất rút ra được ý kiến cho đơn vị thực tập.

- Sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập, số liệu báo cáo phải trung thực, phải có cơ sở thực tập xác nhận.

- Sinh viên phải hoàn thành Nhật ký thực tập có xác nhận của cơ sở thực tập.

IV. Đối với cán bộ

4.1. Đối với lãnh đạo khoa

- Chỉ đạo sát sao tình hình thực tập của sinh viên.

- Quán triệt cán bộ được phân công thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

- Thông qua cán bộ hướng dẫn và nhóm trưởng nắm bắt kịp thời tình hình của sinh viên tại các cơ sở thực tập, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc.

- Chịu trách nhiệm phân công các Bộ môn trong việc đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

- Phản hồi và giải trình các ý kiến từ đơn vị thực tập, từ sinh viên, cán bộ hướng dẫn và các bộ phận có liên quan

4.2. Đối với tổ chuyên môn

- Chịu trách nhiệm chuyên môn về học phần thực tập tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm phân công cán bộ hướng dẫn trên cơ sở yêu cầu, hướng dẫn của Ban chủ nhiệm khoa.

- Định hướng cán bộ hướng dẫn về yêu cầu, nội dung của quá trình thực tập tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực tập trong cả quá trình thực tập tốt nghiệp.

- Định hướng đề tài để sinh viên có kế hoạch viết báo cáo thực tập.

4.3. Đối với cán bộ hướng dẫn

- Cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt có trình độ chuyên môn, có khả năng tổ chức, có trách nhiệm đối với nhóm sinh viên mình hướng dẫn.

- Cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan địa phương nơi sinh viên thực tập nắm bắt kịp thời thực trạng thực tập của sinh viên để có biện pháp xử lý kịp thời và báo với lãnh đạo khoa.

4.4. Đối với cơ sở thực tập

- Đơn vị thực tập chịu trách nhiệm bố trí cán bộ hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

- Giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành đợt thực tập.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa, cán bộ hướng dẫn quản lý tình hình thực tập của sinh viên.

- Đánh giá một cách khách quan về tình hình thực tập của sinh viên tại cơ quan.

V. Nội dung và cách đánh giá kết quả

5.1. Nội dung.

Thực tập tốt nghiệp là khâu cuối cùng của khóa học, trong đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên phải trực tiếp tham gia vào hoạt động của đơn vị thực tập theo chuyên ngành của mình, sinh viên phải tìm hiểu từ tổng quan đến chi tiết các hoạt động tại đơn vị thực tập, trên cơ sở lý luận đã học, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Để có đủ thông tin để viết Báo cáo thực tập và minh chứng cho quá trình thực tập, yêu cầu sinh viên viết Nhật ký thực tập. Sau mỗi tuần có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn thực tập hoặc thủ trưởng đơn vị nơi thực tập. Cuối nhật ký có chữ ký và con dấu của đơn vị thực tập.

Cuối đợt thực tập, sinh viên viết Báo cáo thực tập nạp về khoa Ngoại ngữ cùng với Nhật ký thực tập và Nhận xét của cơ quan thực tập.

 5.2. Tiêu chí đánh giá kết quả: Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tính theo thang  điểm 10  (100%):

- 40% (4 điểm) do đơn vị thực tập đánh giá, thông qua các tiêu chí sau:

+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc ở cơ sở thực tập. 1 điểm

+ Thực hiện tốt công việc được phân công tại cơ sở thực tập. 3 điểm

- 60% (6 điểm) do Khoa chuyên ngành đánh giá, thông qua các tiêu chí sau:

+ Nhật ký thực tập: 2 điểm

+ Báo cáo thực tập: 4 điểm

VI. Sơ kết và tổng kết

6.1. Sơ kết

Dưới sự lãnh đạo của BGH nhà trường lãnh đạo khoa chuyên ngành thành lập đoàn kiểm tra đánh giá và sơ kết vào giữa đợt thực tập (từ đầu tháng 4/2015) tại các cơ sở thực tập và báo cáo kịp thời về trường tình hình thực tập của sinh viên.

6.2. Tổng kết

Được thực hiện sau khi sinh viên kết thúc đợt thực tập. Thực hiện tổng kết toàn trường trên cở sở kết quả của sinh viên do khoa chủ quản báo cáo.

VIII. Kinh phí (theo quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định tạm thời định mức kinh phí thực tập nghề nghiệp năm học 2014 - 2015 số 3983/TB-ĐHV ngày 14/1/2014 của Hiệu trưởng nhà trường).

IX. Nội quy thực tập

- Sinh viên chấp hành đúng mọi quy định, yêu cầu của sinh viên thực tập tại cơ sở thực tập.

X. Hồ sơ thực thực tập (các văn bản biểu mẫu kèm theo)

Hồ sơ thực tập tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh gồm:

- Kế hoạch thực tập của sinh viên

- Bản cam kết thực tập

- Nhật ký thực tập tốt nghiệp

- Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập

- Phiếu đánh giá của giáo viên hướng dẫn

- Giấy biên nhận (khi trả tiền cho GVHD tại cơ sở thực tập)

 

B. QUY TRÌNH THỰC TẬP NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Bước 1: Địa điểm thực tập: Có 2 phương án: khoa liên hệ địa điểm hoặc vinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập và báo cáo với giáo viên hướng dẫn về nơi thực tập.

Bước 2: Sinh viên nhận giấy giới thiệu của Trường trước thời gian đi thực tập 1 tuần. (Tại văn phòng Khoa)

Bước 3: Sinh viên đến làm việc thực tế tại đơn vị thực tập.

Sinh viên đến làm việc thực tế tại đơn vị thực tập. Trong bước này sinh viên phải thực hiện các công việc mà đơn vị thực tập giao, ngoài ra phải viết Nhật ký thực tập  phải thu thập thông tin số liệu chuẩn bị cho việc viết báo cáo kết quả thực tập.

Bước 4: Viết báo cáo kết quả thực tập.

Sau 6 tuần thực tế tại đơn vị thực tập, sinh viên bắt đầu thực hiện việc viết báo cáo tổng hợp quá trình thực tập. Trong quá trình viết báo cáo thực tập, sinh viên phải liên hệ với giáo viên hướng dẫn, nộp báo cáo thực tập phần 1, phần 2, v.v. để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa nội dung.

Trong các lần nộp báo cáo thực tập, giáo viên hướng dẫn sẽ trực tiếp phỏng vấn sinh viên về những vấn đề liên quan đến đề tài thực tập, đánh giá thái độ, ý thức của sinh viên bằng điểm chuyên cần thái độ và điểm nội dung thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Bước 5: Làm việc với giáo viên hướng dẫn về nội dung báo cáo

Bước 6: Nộp báo cáo kết quả thực tập.

Sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực tập theo quy định sau:

- Thời hạn nộp: Sau khi thời hạn kết thúc thực tập 1 tuần

- Địa điểm nộp: Tại văn phòng khoa

 

 

      Trưởng bộ môn                                     Chủ tịch hội đồng khoa học  

 

 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG                                   TRẦN BÁ TIẾN


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SP NGOẠI NGỮ
---------------------------

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian thực hiện: 8 tuần

 

TT

Nội dung công việcTuần 1

- Sinh viên lập kế hoạch cá nhân, nhận Giấy giới thiệu và triển khai xuống thực tập tại cơ sở.

- Sinh viên  liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn nơi thực tập để thống nhất kế hoạch thực tập và quán triệt nội dung yêu cầu của đợt thực tập. Viết nhật ký thực tập.Tuần 2 -Tuần 4

- Dưới sự hướng dẫn của cán bộ thực tập nơi cơ sở sinh viên thực hiện các công việc được giao.

- Nghiên cứu toàn diện hoạt động của đơn vị nơi thực tập để viết đề cương sơ bộ cho báo cáo thực tập. Viết nhật ký thực tập.


Tuần 5

- Tiếp tục thực hiện các công việc được giao nơi đơn vị thực tập. Viết nhật ký thực tập

- Nghiên cứu và viết đề cương chi tiết báo cáo thực tậpTuần 6

- Tiếp tục thực hiện các công việc được giao nơi đơn vị thực tập. Viết nhật ký thực tập

- Hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo thực tập và gửi về cho GVHD sửa chữa góp ý (Phương thức liên lạc: Do GVHD và sinh viên tự thỏa thuận)Tuần 7

- Tiếp tục thực hiện các công việc được giao nơi đơn vị thực tập. Viết nhật ký thực tập.

- Sinh viên viết báo cáo thực tập trên cơ sở đề cương chi tiết đã được giảng viên hướng dẫn duyệt.Tuần 8

- Tiếp tục thực hiện các công việc được giao nơi đơn vị thực tập. Viết nhật ký thực tập.

- Sinh viên sửa chữa và hoàn thành báo cáo thực tập, đánh máy vi tính 02 bản, lấy nhận xét của cơ quan thực tập và xác nhận của GVHD

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:          /GTTT                                              -------------------------------------

          

  

GIẤY GIỚI THIỆU 

 

         Kính gửi: ……………………………………………………………….

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

         Giới thiệu sinh viên: …………………………………………..

      Lớp:                   Ngành Ngôn ngữ Anh             Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

      đến để:  Thực tập cuối khóa

      Giấy này có giá trị đến ngày :      tháng      năm 20    .

      Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan.

                                                                                                          Nghệ An, ngày    tháng     năm 20

 

                                                                      

                                                                                                                             TL HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV

 

 

 

 

 

                                                                                                                     THS. HOÀNG NGỌC DIỆP

 

 

 

(Sinh viên nộp lại một bản sao của giấy này cho Khoa)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SP NGOẠI NGỮ
---------------------------

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------------

 

BẢN CAM KẾT

Của sinh viên thực tập tại đơn vị

 

Kính gửi:

Đơn vị thực tập:……………………………………………………………….

Ban chủ nhiệm Khoa…………………………………………………...

Giảng viên hướng dẫn thực tập………………………………………...

 

Họ và tên SV:…………………………………………………………………

Lớp:……..Ngành……..Khoa…………..Khóa:………..Trường Đại học Vinh

Trong thời gian thực tập tại…………từ ngày……tháng……
đến ngày….. tháng…..năm………………………………………………….....

Tôi xin cam kết:

1. Chấp hành đúng nội quy, quy định của đơn vị thực tập

2. Thực hiện đúng công việc được phân công trong thời gian thực tập

3. Tuân thủ thời gian, giờ giấc của SV thực tập

4. Thực hiện đúng nề nếp văn hóa nơi thực tập.

5. Bảo vệ mọi bí mật về thông tin đơn vị mà SV thực tập, an toàn lao động

6. Trung thực trong công tác, tích cực học hỏi, thái độ cầu tiến.

Nếu tôi thực hiện sai những nội dung cam kết, dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường và ảnh hưởng đến hoạt động của Đơn vị thực tập, tôi xin chịu trách nhiệm theo Quy định SV thực tập.

 

 

 

 

 

 

   

    …… ngày ….. tháng….năm 2015

Giảng viên phụ trách SV thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Sinh viên thực tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT SINH VIÊN

CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên người nhận xét: ........................................................................................................

Chức vụ: ..........................................  Cơ quan:.........................................................................

Họ và tên sinh viên: ………………………………………… MSSV……………….

Đề tài hay nội dung công việc được phân công: ...................................................................

......................................................................................................................................................

 

1.      Về ý thức tổ chức kỷ luật

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.      Về tinh thần thái độ học tập

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ, lối sống

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Các nhận xét khác

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm: Bằng số…………. bằng chữ………………………………………………

 

                                                                                               Ngày…..tháng …… năm…...

          Cán bộ hướng dẫn                                                   Xác nhận của đơn vị thực tập

       (Ký và ghi rõ họ và tên)                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT SINH VIÊN

CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

 

Họ và tên sinh viên : ……………………………………………………………………….

Lớp………Khóa………………….Khoa …………………………..Trường Đại Học Vinh

Trong thời gian từ ngày…….tháng……..đến ngày…….tháng……..năm…………………

Tại :…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………..

Sau quá trình thực tập của sinh viên, giảng viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá như sau :

1. Đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị thực tập

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thực hiện báo cáo thực tập và nhật ký thực tập

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kết quả đạt được sau khi thực tập

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Điểm:    Bằng số…………. bằng chữ………………………………………………

 

 

                                                                                            Ngày……tháng……năm 2015

                                                                                             GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SP NGOẠI NGỮ
---------------------------

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
 

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ và tên:………………..

MSSV:……………………

Lớp:………………………

Ngành: Ngôn ngữ Anh

 

Tuần: ….

 

 

 

 

STT

Thời gian

Nội dung làm việc

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

   CƠ SỞ THỰC TẬP                                                                 SINH VIÊN THỰC TẬP
        XÁC NHẬN                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------***------------------

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

 

Tên tôi là: ………………………………….. Chức vụ:…………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………....

Số CMND:…………………………………. Nơi cấp, ngày cấp:……………

Là cán bộ hướng dẫn thực tập cuối khóa cho sinh viên:

            1……………………………………..

            2……………………………………..

            3……………………………………..

            4……………………………………..

            5……………………………………..

            6……………………………………..

            7……………………………………..

            Đơn vị: Khoa SP Ngoại ngữ, Đại học Vinh

Đã nhận của: ………………………………

Địa chỉ: Khoa SP Ngoại ngữ, Đại học Vinh

Số tiền: ………….…….bằng chữ:………………………………………………….

Lý do nhận : Kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khóa tại cơ sở thực tập.

 

………………., ngày ……..tháng ….. năm 2015

 

NGƯỜI GIAO TIỀN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN                                            NGƯỜI NHẬN TIỀN

                                                                                                               (Kí, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP

Báo cáo được viết bằng tiếng Anh bao gồm những vấn đề được trình bày theo trình tự sau:

INTRODUCTION

The introduction should include an overview of the Company’s organization briefly describing:

Name

Address

Mission

Goals/Objectives

Structure (dưới dạng biểu đồ)

 Functions 

Summary of the duties and responsibilities performed by the intern

PRACTICAL EXPERIENCES

Phần này cần phân tích tổng thể kinh nghiệm thực tập, làm rõ mối quan hệ giữa công việc của sinh viên thực tập và hoạt động của công ty và liên hệ kiến thức đã học được với công việc thực tế. Báo cáo chia theo các tiểu mục như sau:

 What I have done

-         Phần này báo cáo chi tiết về nội dung công việc đã thực hiện tại cơ sở thực tập. Viết theo trình tự thời gian những việc đã làm từ khi đặt chân đến cơ quan cho đến khi kết thúc thực tập.

New skills acquired and skills improved

-         Những kỹ năng nào học được trong quá trình thực tập và tầm quan trọng của nó đối với công việc sau này.

Management techniques observed

-         Thảo luận phương pháp và kỹ năng quản lý học được ở công ty (ví dụ về kinh nghiệm quản lý tài chính, con người, trang thiết bị, thời gian, v.v.).

Classroom skills employed

-         Miêu tả các kỹ năng và kiến thức học được ở đại học và ứng dụng vào thực tế như thế nào.

Problems encountered

-         Nêu các vấn đề gặp phải trong quá trình thực tập. Nói rõ cách giải quyết vấn đề, những gì làm được và chưa làm được, lý do tại sao.

Lesson learned

-         Nêu bài học kinh nghiệm học được trong quá trình thực tập, cả mặt tích cực và tiêu cực. Những kinh nghiệm này sẽ giúp công việc tương lai như thế nào.

 

CONCLUSION

-         Tổng kết vắn tắt lại những kinh nghiệm học được trong quá trình thực tập, liên hệ với định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

-         Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình học đại học khi áp dụng vào thực tế làm việc.

RECOMMENDATIONS

 - Dựa vào thực tế kinh nghiệm thực tập, đưa ra một số đề xuất cho chương trình giảng dạy nhằm giúp cải tiến chương trình.

- Kiến nghị về kiến thức và kỹ năng gì cần chuẩn bị ở nhà trường cho nghề nghiệp tương lai (Có những kỹ năng/kiến thức nào không được trang bị mà thực tế rất cần để làm việc).

- Kỹ năng nào được trang bị nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với thực tế.

- Gợi ý cho sinh viên thực tập trong tương lai cần chuẩn bị những gì trước khi đi thực tập./.

- Các gợi ý và đề xuất khác. 

Lưu ý:

- Nhận xét của cơ quan thực tập và Nhật ký thực tập phải được xác nhận và đóng dấu của đơn vị thực tập

* Quy cách:

- Lề trên: 2,0 cm

- Lề dưới: 2,0 cm

- Lề trái: 3,5 cm

- Lề phải: 2,0 cm

- Sử dụng phông chữ: Times New Roman

- Cỡ chữ: 13

- Dãn dòng: Exactly 18

- Số lượng trang: Ngoài danh mục chữ viết tắt, mục lục, danh mục bảng biểu, phụ lục (nếu có) thì số lượng trang của báo cáo thực tập từ 12-15 trang đánh máy trên giấy A4.

 

 

Lưu ý quan trọng:

- Nhật ký thực tập viết trên giấy A4

- Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Phiếu nhận xét của cơ sở thực tập đóng thành 1 tập và nộp cho Khoa chậm nhất sau khi kết thúc thực tập 2 tuần.