Chi ủy

Tran Ba Tien
Nguyễn Hữu Quyết
Phan Thi Huong
Nguyễn Thị Kim Anh
Trần Thị Phương Thảo