• Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ;
 • Căn cứ vào tình hình công việc cụ thể của Khoa;
 • Căn cứ vào tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện nay của Khoa
 • Khoa Sư phạm Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch nhân sự giai đoạn 2017 – 2022

 

 1. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
  • Theo chỉ đạo của Nhà trường đến năm 2018, sắp xếp lại các bộ môn để phù hợp với đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO.
  • Xây dựng tốt kế hoạch tuyển dụng, bổ sung và phát triển cán bộ, đặc biệt là trình độ tiến sỹ.
  • Giao nhiệm vụ cho cán bộ trong độ tuổi đi học thạc sỹ và tiến sỹ để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.
  • Có chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao từ các cơ quan bên ngoài tham gia công tác đào tạo và về làm việc tại đơn vị.
  • Xây dựng lực lượng để mở mã ngành Cao học Ngôn ngữ Anh và Tiến sỹ PPGD tiếng Anh.

    

 2. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

2.1 Cán bộ giảng dạy:

a. Hoàn thành đào tạo, bồi dưỡng

- Tiến sĩ:          06

- Thạc sĩ:         07

b. Cử thêm cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng

- Tiến sĩ:          19

- Thạc sĩ:         0

- Bồi dưỡng ngắn hạn: Cử cán bộ giảng dạy tham gia các đợt tập huấn về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Đề án NNGD 2020 và các tổ chức quốc tế.

c. Tuyển dụng

- Thạc sĩ:         10

(Ưu tiên ứng viên có học vị tiến sĩ)

2.2 Nhân viên:

a. Đào tạo:      Cử 01 nhân viên học bậc thạc sĩ đo lường và đánh giá

b. Bồi dưỡng tiếng Anh:          Cử 03 nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh

c. Bồi dưỡng tin học văn phòng        Cử 04 nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng CNTT theo Kế hoạch của Nhà trường

d. Bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ là CBGD kiêm nhiệm:

- Lựa chọn những CBGD phù hợp vào các nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo

- Cử các trợ lý hiện tại hướng dẫn những CBGD được cử để bồi dưỡng đội ngũ kế cận và/hoặc bổ sung trong những năm tới nếu qui mô tuyển sinh tăng lên.

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TRẦN BÁ TIẾN