Căn cứ vào kế hoạch tổng thể của Trường Đại học Vinh năm học 2017-2018, Chương trình công tác của Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ năm học 2017 – 2018 sẽ tập trung các vấn đề sau đây.

1. Công tác chính trị tư tưởng

 • Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, viên chức nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành, của Nhà trường
 • Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, viên chức hiểu rõ và đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Nhà trường hiện nay, đặc biệt là trong việc tái cấu trúc trường, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo, nhiệm vụ năm học 2017-2018, công tác chuẩn bị để thực hiện tự chủ đại học ở mức cao hơn.
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Ngành, các cuộc vận động, phong trào của địa phương, các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn trường ĐH Vinh lần thứ XXXIII.
 • Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, tương trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, xây dựng một tập thể Khoa vững mạnh.
 • Làm tốt vấn đề chính trị tư tưởng cho sinh viên, ngăn chặn mọi âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

   

  2. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ

 • Hoàn thành việc xây dựng Quy chế hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
 • Tăng cường số lượng đội ngũ CBGD, nâng cao chất lượng tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong năm học 2017-2018, Khoa SPNN cần bổ sung thêm 03CBGD cho các tổ bộ môn.
 • Đẩy nhanh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tất cả giảng viên đều có trình độ từ thạc sỹ trở lên; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ giảng dạy làm Nghiên cứu sinh, trong đó chú trọng đào tạo ở nước ngoài.
 • Khuyến khich và tạo điều kiện để các giảng viên có trình độ tiến sĩ tích lũy đủ điều kiện để đạt được học hàm giáo sư, phó giáo sư.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các bộ môn, làm cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Chú trọng xây dựng một số nhóm nghiên cứu khoa học như Ngôn ngữ học tri nhận (PGS.TS Ngô Đình Phương, PGS. TS. Lê Đình Tường, TS. Nguyễn Xuân Bình, TS. Trần Bá Tiến, TS. Nguyễn Thị Kim Anh, ThS. Đinh Thị Mai Anh), Đọc mở rộng (TS. Trần Thị Ngọc Yến), Thuyết Đa thông minh/ đa trí tuệ (TS. Trần Thị Ngọc Yến, TS. Trần Bá Tiến, NCS. Lê Thị Tuyết Hạnh),vv
 • Tiếp tục cử các giáo viên tiếng Anh thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tiếp tục cử cán bộ tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong và ngoài nước thuộc chương trình của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc các chương trình học bổng khác
 • Khuyến khích, động viên CBGD nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, PPGD thông qua các lớp học bồi dưỡng, (bao gồm trực tiếp và online); tự nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới.

   

  3. Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng

  3.1. Công tác đào tạo

  - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58

  - Đẩy mạnh công tác viết bài giảng, giáo trình theo kế hoạch đã đăng ký, đặc biệt với các Học phần triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO.

  - Tăng cường các hoạt động rèn nghề, thực tập, kiến tập cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh; Phối hợp với Phòng Đào tạo và Trường Thực hành Sư phạm để tổ chức cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh đến dự giờ và thực hành giảng dạy tại Trường Thực hành Sư phạm.

  - Tổ chức tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và tháng rèn nghề, tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cấp Khoa; cử giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên trẻ dạy giỏi cấp trường.

  - Áp dụng các hình thức hoạt động tiếng Anh cộng đồng (đã được Đề án NNQG 2020 nghiệm thu) cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh, góp phần đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh tại Trường.

  - Phối hợp với Phòng Đào tạo, trường THPT chuyên để thực hiện tốt công tác giảng dạy các lớp tiếng Anh chuyên, các lớp chất lượng cao, tạo được sự tin tưởng của phụ huynh và người học.

  - Phối hợp với các Khoa đào tạo và các phòng ban chức năng để tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ B1, C1 đúng tiến độ, quy chế, chuẩn bị các điều kiện cho học viên cao học Khóa 24 và sinh viên khóa 55 hoàn thành chương trình học và xét tốt nghiệp.

  3.2. Công tác đảm bảo chất lượng

  - Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

  - Tiến hành chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam theo Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 19.5.2017).

  - Cử cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng của Khoa; khuyến khích cán bộ tham gia các lớp đào tạo kiểm định viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về công tác đảm bảo chất lượng.

   

  4. Công tác NCKH, xuất bản và hợp tác quốc tế

  4.1. Công tác Nghiên cứu khoa học và xuất bản

  - Thực hiện tốt đề tài KHCN cấp Bộ và các đề tài NCKH cấp trường đã được duyệt (09 đề tài)

  - Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, đặc biệt là các đề tài trọng điểm xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo CDIO (giai đoạn 2) (04 đề tài)

  - Khuyến khích các CBGD thực hiện đề tài NCKH các cấp theo hướng nghiên cứu nhóm.

  - Tổ chức thường xuyên và có hiệu quả các Semina học thuật ở cấp bộ môn, thông các buổi semina bàn biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH.

  - Phối hợp với Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Đề án NNQG 2020, ĐSQ Hoa Kỳ, để tổ chức 02-03 Hội thảo, Hội nghị báo cáo chuyên đề về giảng dạy tiếng Anh.

  - Động viên, khuyến khích cán bộ tham gia viết bài trên tạp chí chuyên ngành và hội thảo cấp Quốc gia, khu vực và quốc tế. (05 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 09 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 04 báo cáo tại Hội thảo quốc tế, 07 báo cáo tại Hội thảo quốc gia)

  - Chỉ đạo tốt công tác NCKH của sinh viên; khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu giáo trình giai đoạn 2016-2018 phục vụ các bậc học, loại hình đào tạo (đăng ký 04 tài liệu giáo trình xuất bản cuối năm 2017)

  4.2. Hợp tác quốc tế

 • Tổ chức giảng dạy tốt các lớp liên kết tiếng Anh với trường đại học Maha Sarakham. Có 13 sinh viên K56 sẽ sang học vào tháng 9.2017.
 • Phối hợp với Phòng KH và HTQT, Phòng Đào tạo giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam sang học tập tại Thái Lan.
 • Đẩy mạnh chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt chú trọng đội ngũ chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trường từ các nguồn hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, vv.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở trường Đại học Vinh;
 • Nâng cấp website của Khoa, cập nhật thông tin về CBVC và các hoạt động của Khoa, đặc biệt là website tiếng Anh để góp phần quảng bá hình ảnh của Khoa trong hợp tác quốc tế.

 

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và đời sống

 • Sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có, đảm bảo tần suất sử dụng phòng máy tối đa.
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các nguồn lực của Nhà trường như điện, nước, trang thiết bị, v.v.
 • Sử dụng hiệu quả và minh bạch nguồn quỹ của đơn vị để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ.
 • Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan về đào tạo để tạo thêm công việc và nâng cao đời sống cho cán bộ.
 • Quan tâm công tác công đoàn, thăm hỏi động viên và tổ chức cho cán bộ đi nghỉ lễ vào các dịp quan trọng trong năm.

 

T/M Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

             

 

 

                            TS. Nguyễn Thị Kim Anh